Prikaz 1–12 od 25 rezultata

GT EC Pufer 1413 1L

1.950 RSD

NEDOSTUPNO

Rastvor za manualno i automatsko kalibrisanje EC merača. Može da se koristi kod svih vrsta EC merača čiji je opseg merenja veći od 1413 μS/cm.

GT EC Pufer 1413 μS/cm 300ml

912 RSD

35 na zalihama

Rastvor za manualno i automatsko kalibrisanje EC merača. Može da se koristi kod svih vrsta EC merača čiji je opseg merenja veći od 1413 μS/cm.

GT pH Pufer 4 1L

1.950 RSD

2 na zalihama

Rastvor za manualno i automatsko kalibrisanje pH merača. Može da se koristi kod svih vrsta pH merača i najčešće se upotrebljava kod merača za je potrebno više od jedne kalibracione tačke prilikom podešavanja.

GT pH Pufer 4 300ml

912 RSD

17 na zalihama

Rastvor za manualno i automatsko kalibrisanje pH merača. Može da se koristi kod svih vrsta pH merača i najčešće se upotrebljava kod merača za je potrebno više od jedne kalibracione tačke prilikom podešavanja.

GT pH Pufer 7 1L

1.950 RSD

2 na zalihama

Rastvor za manualno i automatsko kalibrisanje pH merača. Može da se koristi kod svih vrsta pH merača i najčešće se upotrebljava kod merača za je potrebno više od jedne kalibracione tačke prilikom podešavanja.

GT pH Pufer 7 300ml

912 RSD

61 na zalihama

Rastvor za manualno i automatsko kalibrisanje pH merača. Može da se koristi kod svih vrsta pH merača i najčešće se upotrebljava kod merača za je potrebno više od jedne kalibracione tačke prilikom podešavanja.

Milwaukee pH 4.01 Pufer 20ml

228 RSD

120 na zalihama

Rastvor za manualno i automatsko kalibrisanje pH merača. Može da se koristi kod svih vrsta pH merača i najčešće se upotrebljava kod merača za je potrebno više od jedne kalibracione tačke prilikom podešavanja

Milwaukee pH 7.01 Pufer 20ml

228 RSD

182 na zalihama

Rastvor za manualno i automatsko kalibrisanje pH merača. Može da se koristi kod svih vrsta pH merača i najčešće se upotrebljava kod merača za koje nije potrebno više od jedne kalibracione tačke prilikom podešavanja.

Milwaukee pH 10.01 Pufer 20ml

228 RSD

23 na zalihama

Rastvor za manualno i automatsko kalibrisanje pH merača. Može da se koristi kod svih vrsta pH merača i najčešće se upotrebljava kod merača za je potrebno više od jedne kalibracione tačke prilikom podešavanja.

Milwaukee EC 1413 μS/cm Pufer 20ml

228 RSD

148 na zalihama

Rastvor za manualno i automatsko kalibrisanje EC merača. Može da se koristi kod svih vrsta EC merača čiji je opseg merenja veći od 1413 μS/cm.

Milwaukee EC 1382 ppm Pufer 20ml

228 RSD

78 na zalihama

Rastvor za manualno i automatsko kalibrisanje EC merača. Može da se koristi kod svih vrsta EC merača koji vrednosti merenja iskazuju u jedinicama ppm-a, a čiji je opseg merenja veći od 1382 ppm.

Milwaukee EC 12880 μS/cm Pufer 20ml

228 RSD

78 na zalihama

Rastvor za manualno i automatsko kalibrisanje EC merača. Može da se koristi kod svih vrsta EC merača čiji je opseg merenja veći od 12880 μS/cm.