ŠTA JE HIDROPONIKA?

ŠTA JE USTVARI HIDROPONIKA?

Hidroponska proizvodnja predstavlja jedan od najmodernijih načina poljoprivredne proizvodnje, gde se umesto zemljišta biljke gaje na supstratu i/ili asupstratnim smešama (kamena vuna, kokosova vlakna, perlit, glinene kuglice, itd). Proizvodnja na supstratu omogućuje da svi ekološki uslovi (svetlost, voda, zemljište /supstrat, vazduh, mineralna ishrana, O2, CO2, relativna vlažnost) budu kontrolisani u zavtorenom prostoru i da proizvodnja bude potpuno automatizovana.

Kontrolisanjem svih ekoloških činilaca proizvodnje moguće je stvarati idealne uslove za razvoj gajenih biljaka. Jer samo biljke uzgajane u optimalnim uslovima mogu da ispolje sav genetski potencijal, tj. da se razvijaju brzo, da donesu visoke prinose i proizvode izvanrednog kvaliteta ili da formiraju divne cvetove.

Iz ovih razloga naučnici su intenzivno izučavali uticaj pojednih hranljivih elemenata i zemljišta na fiziološke procese biljaka. Oni su došli do zaključka da su biljke bolje rasle u supstratu (bez zemljišta) uz optimalnu ishranu i drugih ekoloških uslova nego u istim uslovima u zemljištu. To je doprinelo da se razvija nauka o gajenju biljaka u supstratu bez zemljišta (hidroponska proizvodnja).

  1. Zašto hidropnska proizvodnja

U svetu sve više značaja dobija hidroponska proizvodnja i širi se ubrzanim tempom. Vrednost svetske proizvodnje u hidroponskim sistemima kreće od 16 do 25 milijardi USD godišnje uz rast od 3,6% na godišnjem nivou.

Velika ekspanzija hidroponske proizvodnje rezultat je niza dokazanih prednosti i mogućnosti koje pruža, u odnosu na proizvodnju na zemljištu:

 • Hidroponska proizvodnja je moguća na mestima gde nema zemljišta ili zemljište nije pogodno za poljoprivrednu proizvodnju;
 • Hidroponska proizvodnja je održiva i ne zagađuje prirodu. Koristi se manja količina vode i đubriva koji su u konstantnom kružnom kretanju kroz sistem;
 • Postoji mogućnost automatizacije proizvodnog procesa i kontrolisanja svih faktora koji utiču na proizvodnju;
 • U hidroponskim sistemima se maksimalno teži ka ostvarivanju optimalnih uslova za rast i razvoj gajenih biljaka. U takvim uslovima se postižu rekordni prinosi i plodovi izuzetnog hranljivog kvaliteta za rekordno vreme.
 • Manja je opasnost od pojave bolesti, koristi se manje pesticida i proizvodi se zdravija hrana.

Širenje hidroponske proizvodnje u zemljama u razvoju ograničavaju sledeći faktori:

 • Visoka početna ulaganja u odnosu na proizvodnju na zemljištu;
 • Zahtevi za većim stručnim znanjem;
   1. Karakteristike i princip rada hidroponskog sistema

Biljke u hidroponskim sistemima se uzgajaju u inertnim nosačima – supstratima koji pomažu da biljke stoje čvrsto u saksiji, u koritu ili u bazenu. S obzirom na to da se proizvodnja odvija u supstratu biljkama treba obezbediti dovoljnu količinu vode (zalivanje), vazduha (aeracija) i hraniva (đubrenje), u svakom periodu njenog rasta i razvoja prema njenim specifičnim potrebama. Na ovaj način se stvaraju idealni uslovi za rast i razvoj biljaka, kao i za kvalitetno plodonošenje.

Vrste Hidroponskih Sistema

Hidroponska proizvodnja se vremenom sve više usavršavala i specijalizovala u razne grane: sisteme bez supstrata (NFT, Ebb and Flow, DWC), i u sisteme sa supstratima (kamena vuna, kokos, perlit, treset, vermikulit, itd.). Svi ovi sistemi imaju za cilj optimalizaciju uslova u kojima se biljka razvija.