-50%

Merač Vlažnosti Žitarica

Šifra artikla/SKU: 1114
Availability:

1 in stock


Merač vlažnosti žitarica MC 7825G koristi se za određivanje vlažnosti zrnastih plodova ratarskih kultura (plodova svih vrsta prosolikih i strnih žita). Pomoću ovog merača može se meriti kako vlažnost celih zrna, tako i vlažnost mlevenih zrna. Za svaku biljnu kulturu za koju se želi odrediti vlažnost postoji šifra koja se unosi pre merenja. Uz svaki kupljeni merač dobija se tabela sa šiframa za svaku kulturu (merač ima mogućnost određivanja vlažnosti za 36 različitih biljnih vrsta).

9.990,00 DIN 19.980,00 DIN

1 in stock

Merač vlažnosti žitarica MC 7825G koristi se za određivanje vlažnosti zrnastih plodova ratarskih kultura (plodova svih vrsta prosolikih i strnih žita). Pomoću ovog merača može se meriti kako vlažnost celih zrna, tako i vlažnost mlevenih zrna. Prednost Merača Vlažnosti Žitarica MC-7825G, jeste što se ne mora uzimati uzorak sa polja već se vlažnost zrna može izmeriti direktno u prikolici, silosu, manjoj ili većoj kanti, ili sl. Za svaku biljnu kulturu za koju se želi odrediti vlažnost postoji šifra koja se unosi pre merenja. Uz svaki kupljeni merač dobija se tabela sa šiframa za svaku kulturu (merač ima mogućnost određivanja vlažnosti za 36 različitih biljnih vrsta). Posebno su date šifre za cela zrna, a posebno za mlevena zrna.

Merač vlažnosti žitarica MC 7825G se sastoji od ručnog kućišta sa preglednim LCD displejom i dve dugačke ubodne sonde koje se kablom (kabl dužine 1m) povezuju sa kućištem. Korišćenje ovog mernog instrumenta je veoma jednostavno i pogodno za terensku upotrebu.

 

NAČIN PRIMENE

1: Uređaj se uključuje na CRVENO/BELI taster;
2: Pritiskom na taster SELECT dolazi se do pozicije gde se vrši biranje vrste žitarice koja se ispituje. Izabrana žitarica se menja (bira) pritiskom na dugme označeno strelicama na GORE/DOLE;
3: Nakon što se izabere žitarica, priključuje se kabl sa sondom na uređaj, sačeka se trenutak da se na ekranu pojavi vrednost 0.00 (to je zapravo automatska nulta kalibracija), i nakon toga se cela dvostruka sonda uranja u seme žitarice koja se ispituje. Vrednost se momentalno očitava na ekranu;
4: Po završetku merenja sonda se skine sa merača, očisti se, a merač se isključi pritiskom na crveno/beli taster.

 

KORISNI SAVETI

1: Važno je da se sonde ne uranjaju odmah u masu, već se kratko sačeka da se izvrši auotomatska kalibracija na nulu. Za to vreme sonde ne držati rukom, već ih ostaviti slobodne u vazduhu (samo tako će biti urađena auotmatska kalibracija uređaja). Ovo je neophodno uraditi pre svakog merenja.

 

SPECIFIKACIJE

1. Opseg merenja: 5 ~ 31 %
2. Tačnost merenja:± 0.5%n + 0.1
3. Rezolucija merenja: 0.1″ (0.1%)
4. Radna temperatura: 0-55°C
5. Dimenzije (V x Š x D): 165 mm x 62 mm x 26 mm
6. Izvor napajanja: 4 x 1.5V AAA (UM4)

 

PAKOVANJE SADRŽI

Merač
Baterije 4 x 1.5V AAA (UM4)
Uputstvo za upotrebu

SKU: 1114 Category:
Weight 0.5 kg

You may also like…