Aptus CaMg Boost 500ml

Šifra artikla/SKU: 3233
Dostupnost:

Nema na zalihama


CaMg – BOOST je snažan stimulator kvalitetnog pupoljenja svih biljnih vrsta. Kvalitetno pupoljenje omogućava poboljšano razvijanje cvetova i visok prinos gajenog bilja. Ovaj proizvod pored kalcijuma i magnezijuma sadrži i L-amino kiseline, koje su takođe veoma značajne za kvalitetno razvijanje generativnih organa biljaka.

1.500,00 DIN

Nema na zalihama

Cvetajuće i plodonosne biljke zahtevaju velike količine dostupnog Kalcijuma (Ca2+) i Magnezijuma (Mg3+). CaMg – BOOST je dvonamenski proizvod koji se koristi kao prevencija za deficite kalcijuma i magnezijuma u supstratu, zemljištu, vodi ili sl.; ali i u slučajevima kada se na biljkama već pojavljuju simptomi nedostatka ova dva elementa.

CaMg – BOOST je snažan stimulator kvalitetnog pupoljenja svih biljnih vrsta. Kvalitetno pupoljenje omogućava poboljšano razvijanje cvetova i visok prinos gajenog bilja.

Nedostatak Kalcijuma (Ca2+):

Kalcijum kod biljaka utiče na fizičko-hemijske osobine protoplazme i ćelijskih membrana. Kalcijum daje čvrstinu plodovima biljaka i pospešuje transpotabilnost hranljivih elemenata. Nedostatak ovog elementa značajno utiče na razvoj i kvalitet plodova, i izaziva mnogobrojne anomalije. U uslovima nedostatka Kalcijuma ivice listova postaju hlorotične i nekrotiraju – na listovima se pojavljuju rasute pege koje kasnije postaju nekrotične. Do nedostatka Kalcijuma (Ca) vrlo često dolazi usled visoke koncentracije Kalijuma (K).

Nedostatak Magnezijuma (Mg3+):

Magnezijum je veoma važan element za isharnu biljaka jer ulazi u sastav hlorofila i brojnih fizioloških procesa. U slučajevima deficita ovog elementa postepeno prestaje proces fotosinteze, i dolazi do razgradnje hlorofila. Nedostatak ovog elementa manifestuje se na straijim listovima. Najčešći simptomi nedostatka Magnezijuma ogledaju se u tome što nervi na listovima ostaju zelene boje, a površina između nerava dobija žutu boju. Do nedostatka Magenezijuma najčešće dolazi usled slabog osvetljenja, nedostatka vlage, povećane kiselosti zemljišta. Pored toga, ukoliko u zemljištu/supstratu ima previše Kalijuma ili Kalcijuma, takođe može doći do slabijeg usvajanja Magnezijuma od strane biljaka.

Korisni saveti

1: CaMg –BOOST se može koristiti kako kod gajenja biljaka u supstratu ili zemljištu, tako i kod hidroponskog gajenja.

2: Ovaj proizvod pored kalcijuma i magnezijuma sadrži i L-amino kiseline, koje su takođe veoma značajne za kvalitetno razvijanje generativnih organa biljaka.

3: CaMg – BOOST je organo-mineralnog sastava, potpuno rastvorljiv u vodi (ne zapušava delove sistema), i ne ostavlja rezidue u podlozi (zemljište, supstrat, voda i sl.), već sve što se dodaje iskoristi sama biljka.

4: Ovaj proizvod ima potpuno minimiziran uticaj na pH vrednost i EC vrednost rastvora/podloge u kojoj se gaje biljke.

Način primene

1: Pre upotrebe dobro promućkati!

2: Dodavati 5ml/10L vode, jednom nedeljno, tokom cele faze cvetanja.

3: Za najbolje rezultate CaMg Boost rastvorite u posebnom rastvoru. Najbitnije je ne mešati u istoj vodi sa proizvodima koji sadrže visoke koncentracije fosfora kao što su stimulatori za cvetanje, pk busteri i sl. dok se preporučuje dodatak Kalijuma u poslednje dve nedelje cvetanja/sazrevanja.

Specifikacije

N-Ca-Mg = 9:9:2

Šifra proizvoda: 3233 Kategorija: